Csökkent a fogyás, többen házasodtak

Déli oldalán a regionális fogyás, Ivóvízhiány – Wikipédia

Népsűrűség 1. Összehasonlításképpen: Norrbottens län összterülete közel 1 szer akkora, mint Párizsé ,4 km². Az uniós tagállamokban jellemzően a fővárosi régióban volt a legnagyobb a népsűrűség Az egyes uniós tagállamokban általában véve a fővárosi régióban regisztrálták a legnagyobb népsűrűséget ben. Ez alól mindössze öt kivétel volt a több régióból álló tagállamok körében: München, Kreisfreie Stadt népsűrűsége meghaladta Berlinét, Melilla és Ceuta régióban is magasabb volt a népsűrűség, mint Madridban, Róma népsűrűsége alacsonyabb volt, mint Napoli, Monza e della Brianza, Milano és Trieste régióé, Agglomeratie 's-Gravenhage népsűrűsége felülmúlta Groot-Amsterdam régióét, és Grande Porto népsűrűsége is Grande Lisboa régióé felett volt.

Párizsban négyzetkilométerenként majdnem 11 szer annyian éltek, mint az észak-finn Lappi régióban A legritkábban lakott uniós régiók általában az EU távol eső peremterületein helyezkednek el.

A KSH közleménye szerint A születésszám a kilencből hat hónapban elmaradt az előző évitől, júniusban és júliusban valamivel több gyermek született, majd szeptemberben ismét kismértékű, 0,5 százalékos emelkedés volt tapasztalható az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A halálozások száma az év első kilenc hónapjában 3,4 százalékkal, tel csökkent az előző évihez képest. Az elhunytak száma hét hónapban csökkent, két hónapban, júniusban és szeptemberben viszont enyhén emelkedett az előző év azonos hónapjaihoz képest. Különösen a február—márciusi átlagosan 7,2 százalékos és a júliusi 6,5 százalékos visszaesés volt számottevő — írták.

A demográfiai szerkezet az egyes tagállamokon belül gyakran egyenetlenül alakul, ami akár a regionális versenyképességet és kohéziót is befolyásolhatja. Az ezt jelző választóvonalak esetenként meglehetősen élesek, és megfigyelhetők például Németországban ahol gyakran jelentős a keleti és a nyugati országrész régiói közötti különbségFranciaországban északkelet és délnyugatOlaszországban észak és délvalamint Törökországban kelet és nyugat.

A különbségek különféle tényezőknek tudhatók be, többek között az éghajlati, tájképi, történelmi, politikai, társadalmi és gazdasági fogyás quetiapine. A városi régiók népessége jellemzően fiatalabb… Az 1. Déli oldalán a regionális fogyás fiatalabbak legnagyobb arányát regisztráló NUTS 3 szintű uniós régiók jórészt azokban a tagállamokban voltak, amelyek a legmagasabb születési és termékenységi arányokat jelentették lásd az 5.

Ez főként több ír és francia régióban, például Guyane és Réunion tengerentúli régióban, valamint a Párizst körülvevő elővárosi régiókban figyelhető meg. A nagyrészt városi területek népessége korösszetételében azért lehet nagyobb a fiatalok és a munkaképes korúak aránya, mivel e területeken több a munkalehetőség, amely a belföldi az adott ország különböző régióiból érkező és a külföldi más tagállamokból és harmadik országokból érkező migránsokat egyaránt vonzza. Ennek oka a várható élettartam jelentős és folyamatos növekedése, valamint a második világháborút követő demográfiai robbanás idején született generáció nyugdíjba vonulása.

  • Csepp sör fogyni
  • Ivóvízhiány – Wikipédia
  • Főbb statisztikai eredmények Népességszám és népsűrűség Az EU népessége ben átlépte az ötszázmilliós küszöböt, elején pedig már ,7 millió ember élt az uniós tagállamokban.

Az időskorúak gyakran olyan vidéki, viszonylag távol eső és ritkán lakott területeken élnek a legnagyobb arányban, ahol a munkaképes korú személyek alacsony aránya legalább részben összefüggésbe hozható a munka- és tanulási lehetőségek hiányával, amely arra sarkallja a fiatalabb generációk tagjait, hogy munkakeresés vagy továbbtanulás céljából elköltözzenek.

Az idősek az össznépesség különösen nagy hányadát tették ki Görögország, Spanyolország, Franciaország és Portugália vidéki és távol eső régióiban, valamint Németország keleti részének számos régiójában. Az időskorú eltartottak egyre nagyobb terhet rónak a munkaképes korúakra Az EU népességszerkezetében bekövetkező változások tovább elemezhetők éget zsírégetőt eltartottak aránya alapján.

Ezen arány meghatározásához az eltartott fiatal- vagy időskorú személyek számát a munkaképes korú népesség méretével kell összehasonlítani, függetlenül attól, hogy a munkaképes korúak ténylegesen dolgoznak-e. Ez az arány tehát elárulja, hogy adott déli oldalán a regionális fogyás mekkora teher nehezedik a munkaképes korúakra például a gyermekek oktatásához, az egészségügyi kiadásokhoz vagy a nyugdíjbiztosításhoz való hozzájárulás miatt.

Az eltartottak növekvő aránya így a kormányok számára aggodalomra zsírégetési tippeket pandzsábiban okot a közkiadásokkal kapcsolatos tervekkel és az államháztartással összefüggésben. Az időskorú eltartottak aránya az idősek száma és a munkaképes korú népesség viszonyát fejezi ki. Az időskorú eltartottak aránya különösen magas a vidéki és a távol eső régiókban A 2. Közülük sokban regisztrálták egyúttal az EU legalacsonyabb születési arányszámait is.

Ezek rendszerint vidéki, távol eső és hegyvidéki régiók különösen Északnyugat-Spanyolországban, Portugália kontinentális részén, valamint Közép- és Dél-Franciaországban. Gyakori jellemzőjük, hogy népességük csökken, részben azért, mivel a fiatalok arra kényszerülnek, hogy munkakeresés céljából elköltözzenek az déli oldalán a regionális fogyás régióból, emiatt pedig megnő az időskorú népesség relatív súlya.

Ezzel szemben bizonyos régiókban, ahol viszonylag magas az időskorú eltartottak aránya, folyamatosan növekszik az idősek száma, akiket csábítanak az éghajlat vagy a számukra kínált szolgáltatások miatt vonzó nyugdíjaskori célállomások.

Például az Egyesült Királyságban az időskorú eltartottak legmagasabb arányával rendelkező három régió népszerű nyugdíjaskori célállomás Anglia déli partján Dorset CC, Isle of Wight és Torbaymíg Németországban Baden-Baden, Stadtkreis fürdővárosban volt az egyik legmagasabb az időskorú eltartottak aránya.

Az EU népességnövekedése a múltban a migrációs tendenciák helyett nagyrészt a természetes népességváltozást a születések és a halálozások teljes száma közötti különbséget tükrözte. Alaposabban megvizsgálva megállapítható, hogy az EU tagállamainak összességére vonatkozó természetes népességnövekedés ben tetőzött, amikor a születések száma 3,6 millióval haladta meg a halálozások számát.

A születési arány folyamatosan csökkent, a várható élettartam pedig fokozatosan nőtt, ami a népességnövekedés természetes ütemének lassulásához vezetett.

Csökkent a fogyás, többen házasodtak

Az EU tagállamainak természetes népességnövekedése ban közel kiegyenlített volt, mivel a születések száma kevesebb mint   fővel haladta meg a halálozások számát.

Ezt követően a születési arány és a természetes népességnövekedés némileg ismét növekedett több tagállamban, ez a tendencia azonban általában véve megfordult a gazdasági és pénzügyi válság kitörésével.

Ezek az elemek együttesen fokozhatják a népességnövekedést pozitív nettó migráció és természetes növekedés esetén vagy a népességfogyást negatív nettó migráció és természetes fogyás eseténde bizonyos mértékben akár ki is olthatják egymás hatását, ha ellentétes irányban változnak.

A múltban a migrációs tendenciák viszonylag kiegyenlítettek voltak az as években, ben pedig a nettó kivándorlás   fő volt, vagyis ennyien költöztek az EU tagállamaiból a világ más pontjaira. Az — közötti időszakban ez volt a legmagasabb nettó kivándorlási szám.

déli oldalán a regionális fogyás aoa chanmi fogyás

A következő alkalommal és között recessziós időszakban mértek nettó kivándorlást az EU-ban. Ezt követően következetesen több bevándorló érkezett az EU tagállamaiba, mint ahány kivándorló távozott. A migrációból fakadó egyik legjelentősebb népességnövekedés az es években és a es évek elején volt tapasztalható, ban a nettó migráció elérte az 1,8 millió főt az EU tagállamaiban, ezt követően pedig a változás üteme némileg lelassult.

Az EU népessége a nettó migráció hatására közel   fővel nőtt ben. A romániai Ilfov régióban fogyni segít nekem a legmagasabb a népességnövekedés — között A 3. Az EU népessége ezen időszak során minden évben ezer lakosra vetítve átlagosan 2,6 fővel nőtt.

Azon  NUTS 3 szintű régió között, amelynek adatait a 3. A lakosságszám hat fogyás profilja változatlan maradt, 38 régióról pedig nem állnak rendelkezésre adatok. Közülük 18 régióban a 15,0 főt is meghaladta az ezer lakosra vetített népességnövekedés, a legmagasabb értéket pedig Románia fővárosát, Bukarestet körülvevő Ilfov régióban regisztrálták ezer lakosra vetítve 33,4 fő a — közötti időszakban.

A másik 13 régió közül hat városi angol régió a — közötti időszakról állnak rendelkezésre adatokhárom spanyol régió, kettő nagyrészt városi lengyel régió, egy-egy pedig német és francia régió volt.

Csökken a népesség a Horvátországtól Magyarországon, Románián és Bulgárián át Görögországig kirajzolódó ívben fekvő régiókban Az Európai Unióban olyan NUTS 3 szintű régió volt, ahol ezer lakosra vetítve átlagosan több mint 8,0 fővel csökkent a népesség a és közötti időszakban e régiókat a legvilágosabb árnyalat jelöli a 3.

Megjegyzendő, hogy amennyiben rövidebb idősorok állnak rendelkezésre, kizárólag a legalább három referencia-időszakkal rendelkező régiók kerülnek bemutatásra. E régió nagyrészt a balti tagállamok közül Litvánia és Lettország, a Délkelet-Európában, Horvátországtól Magyarországon, Románián —es adatok és Bulgárián át Görögországig kirajzolódó ív területén vannak, de ide sorolandó Portugália és Spanyolország több, kontinentális régiója, valamint számos német régió is.

A legnagyobb népességfogyást ezer lakosra vetítve évente 20,8 fő Šiaulių apskritis régióban regisztrálták, és a szintén litván Utenos apskritis volt az egyetlen olyan másik régió, ahol a népességszám ezer lakosra vetítve déli oldalán a regionális fogyás legalább 20,0 fővel esett vissza. Mindössze ezekben a régiókban nőtt a népesség több mint   fővel a rendelkezésre álló adatokat tekintve; ehhez az elemzéshez déli oldalán a regionális fogyás információk Romániáról és az Egyesült Királyságról, valamint néhány német régióról.

A népességfogyás abszolút értékben Attiki görög fővárosi régióban volt a legnagyobb, ahol a népességszám több mint   fővel csökkent és eleje között. Az EFTA- és a tagjelölt országok körében a török régiók között voltak a legnagyobb eltérések a népességnövekedés terén A népességnövekedés a és közötti időszakban általában véve gyakoribb volt az EFTA- és a tagjelölt országok régióiban, amint az a 3. A népességszám régióban nőtt, és mindössze ben csökkent. Az EFTA-országok közül Norvégia és Svájc összes régiójában, az ezen az elemzési szinten egyetlen régiót alkotó Legjobb fogyókúra italok, valamint Izland Höfudborgarsvædi fővárosi régiójában nőtt a népesség és között.

A leggyorsabb viszonylagos népességnövekedést Oslo norvég fővárosi régióban és a nyugat-svájci Freiburg régióban regisztrálták. Az EFTA-országok régiói közül egyetlen olyan volt, ahol népességfogyást mértek, név szerint Landsbyggð amely a reykjavíki agglomeráción kívül Izland területének túlnyomó többségére kiterjed; az adatok a —es időszakra vonatkoznak.

déli oldalán a regionális fogyás fogyás és alacsony étvágy

A tagjelölt országokban jóval vegyesebb volt a kép, mivel Szerbiában csak nemzeti szintű adatok állnak rendelkezésreMacedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nyolc régiójából négyben —es adatok alapjánvalamint 16 közép- és északkelet-törökországi régióban csökkent a népesség.

A közép- és északkelet-törökországi népességfogyás ugyanakkor szembeállítható az ország más részein mért jelentős népességnövekedéssel. Sőt, a népességváltozás szempontjából Törökországban figyelhetők meg a legnagyobb különbségek a NUTS 3 szintű régiók között: a népességnövekedés nyers arányszáma az ezer lakosra vetített ,5 főtől a közép-törökországi Yozgat 31,4 főig a legészaknyugatibb Tekirdag terjedt.

A török régiók népességalakulásában megfigyelhető számottevő különbségek gyakran belső migrációs tendenciáknak déli oldalán a regionális fogyás be, mivel az országban általában véve a keleti régiókból a nyugati régiókba irányuló migrációs mozgás tapasztalható. A fővárosi régiókban volt gyakran a legjelentősebb a népességnövekedés A népességváltozás nyers arányszámait tekintve általában jelentős eltérések voltak az egyes uniós tagállamok régiói között, ahogy azt a 2.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a számadatok a NUTS 2 szintű régiókra vonatkoznak. Különösen nagy különbségek figyelhetők meg a régiók között Spanyolországban és Franciaországban, aminek oka részben az, hogy a Ciudad Autónoma de Melilla spanyol és Guyane francia külső területek álltak az élen. Az egyes tagállamokban a népességváltozás legnagyobb arányát gyakran a fővárosi régióban regisztrálták, és ha ez mégsem így volt, a fővárosi régió akkor is azon régiók közé tartozott, ahol a népességváltozás aránya a legmagasabb volt.

A és közötti időszakban a népességváltozás negatív irányba változott a legtöbb német, magyar, lengyel, portugál és román régióban utóbbiakról csak a —es időszakra vonatkozóan állnak rendelkezésre adatokemellett a népesség minden bolgár és horvát régióban csökkent az utóbbiakból NUTS 2 szinten csak kettő van.

Az EU átlagértéke ezer lakosra vetítve 1,8 fő volt a 10 kg szeretnék fogyni időszakban.

Fogyókúra vagy életmódváltás

Ez a térkép feltűnő hasonlóságot mutat a 3. A nettó bevándorlás ugyanazon tagállam másik régióiból, másik uniós régiókból vagy harmadik országokból főként Dél-Franciaországban, Észak-Olaszországban, a Benelux államokban és az Egyesült Királyság nagy részén összpontosult, de számos más városi régióban is voltak olyan területek, ahol viszonylag jelentős volt a déli oldalán a regionális fogyás migráció. Közülük a legnagyobb mértékű bevándorlást ugyanaz a két régió könyvelhette el, ahol a teljes népességnövekedés is a legnagyobb mértékű volt, név szerint a Bukarest román fővárost körülvevő Ilfov, valamint az Eivissa és Formentera Baleár-szigetek alkotta spanyol régió, ahol a nettó migráció nyers arányszáma ezer lakosra vetítve 32,7, illetve 22,6 fő volt.

A nettó migráció aránya utánuk az ezen az elemzési szinten egyetlen régiót alkotó Luxembourgban volt a legmagasabb, déli oldalán a regionális fogyás a népesség ezer lakosra vetítve 16,9 fővel nőtt.

Ezenkívül mindössze két olyan régió volt, ahol a nettó migráció nyers aránya szintén meghaladta az ezer főre vetített 15,0 főt, az egyik Fokida közép-görög kontinentális régió, a másik pedig az Anglia északi részén fekvő York. Az EU-ban további olyan NUTS 3 szintű régió volt, ahol a migráció hatására a népesség ezer főre vetítve átlagosan legalább nettó 8,0 fővel nőtt és között. E régiókat a legsötétebb árnyalat jelöli a 4. Ellenkező volt azonban a helyzet Franciaországban, ahol a legmagasabb nyers fehér zsírégetés migrációs arányszámmal rendelkező régiók általában vidéki térségekben, gyakran az ország déli részén találhatók például Tarn-et-Garonne, Dordogne, Landes, Hérault, Gers, Gard és Hautes-Alpes.

A litván régiók nettó kivándorlást mértek Az EU területén NUTS 3 régió volt, ahol a nettó migráció a és közötti időszakban negatív volt vagyis többen hagyták el az adott régiót, mint ahányan odaköltöztek. E régiók nagyrészt Kelet-Európában különösen Bulgáriában, Magyarországon, Lengyelországban és Romániábanés Lettországban, Litvániában, Németország keleti részén, Északkelet-Franciaországban, Spanyolország kisebb területein, valamint Dél- és Nyugat-Írországban helyezkednek el.

A legmagasabb az ezer lakosra vetített ,0 főt meghaladó negatív nyers nettó migrációs arányszámmal rendelkező 14 NUTS 3 szintű régió között Litvánia tíz régiójából kilenc megtalálható az egyedüli kivétel Vilniaus apskritis fővárosi régió volt. Rajtuk kívül csak három német régióban Suhl, Kreisfreie Stadt, Mecklenburg-Strelitz és Demmin; az utóbbi kettőről csak a — közötti időszakra vonatkozó adatok állnak rendelkezésre és Dublin ír fővárosi régióban —es adatok volt két számjegyű a lakosságszámhoz viszonyított nettó kivándorlási arányszám.

Megjegyzendő, hogy e számadatokat bizonyos mértékben befolyásolhatja, hogy egyes régiókról csak rövidebb idősorok állnak rendelkezésre.

A Dublint elhagyó migránsok száma például nagy valószínűséggel a gazdasági és pénzügyi válság csúcspontján volt a legmagasabb, amikor a legnagyobb problémák jelentkeztek a gazdaságban. A grafikonokon a szaggatott halványlila és sötétzöld vonalak azokat a régiókat jelölik, ahol — között a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb volt a népességnövekedés, a folytonos halványlila és sötétzöld vonalak pedig azokat a régiókat ábrázolják, ahol a legutóbbi időszakban jellemzően ben a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb volt a népességnövekedés.

Ahogy az a grafikonokon is látható, jelentős eltérések vannak a régiók között az EU átlagához viszonyítva, amely relatíve változatlan maradt. Ez különösen a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb népességváltozási arányszámmal rendelkező két NUTS 3 szintű régió, Ilfov és Siauliu apskritis esetében igaz.

Bizonyos régiókban a természetes népességnövekedés és a nettó migráció együttes hatásának köszönhetően növekszik a népesség. Ez főként Észak- és Nyugat-Európa számos városi régiójára jellemző. Ezzel szemben a legtöbb német, olasz és osztrák régió népességszámát csak a migráció tartja fenn, a természetes népességváltozás pedig általában negatív.

Bulgária, Görögország, Spanyolország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Portugália, Románia és a balti tagállamok nagy részében szintén csökken a népességszám a természetes népességfogyás miatt, ezt a folyamatot azonban gyakran felgyorsítja a nettó kivándorlás, amely a gazdasági és pénzügyi válság után vált különösen nyilvánvalóvá egyes régiókban. Születési és fogyás sjc arányok Az Európai Unióban a nők egyre kevesebb gyermeket vállalnak, ami hozzájárul a természetes népességnövekedés lassulásához, sőt, akár népességfogyáshoz is vezethet.

Ez a szakasz a regionális nyers születési arányszámokról a születések számának az átlagos népességszámhoz viszonyított, ezer lakosra vetített arányáról és termékenységi arányszámokról az egy nőre jutó átlagos születésszámról nyújt tájékoztatást. Az EU nyers születési arányszáma ben ezer lakosra vetítve 10,4 születés volt. Az arányszám az uniós tagállamok közül Írországban érte el csúcsértékét, ezer lakosra vetítve 15,7 születés volt, de viszonylag magas volt az Egyesült Királyságban 12,8 és Franciaországban 12,6 is.

A skála másik végén a nyers születési arányszám ezer lakosra vetítve 10,0 vagy annál kevesebb születés volt Kelet-Európa nagy részén Bulgária, Horvátország, Magyarország, Lengyelország és Romániaa legtöbb dél-európai országban Görögország, Spanyolország, Olaszország, Málta és Portugáliavalamint Németországban, Lettországban és Ausztriában.

A A nyers születési arányszám a tagállamok közül mindössze Németországban, Ausztriában és az Egyesült Királyságban nőtt és között Németország és Ausztria esetében a kiindulási érték rendkívül alacsony voltmíg Luxemburgban, Máltán és Szlovéniában változatlan maradt.

déli oldalán a regionális fogyás természetes fogyó ital

A demográfiai és családpolitikai szakértők véleménye megoszlik abban, milyen okok miatt tartózkodnak látszólag annyian a gyermekvállalástól, az Eurostat legfrissebb népességi előrejelzései szerint mindenesetre az érintett tagállamok közül Németországban, Spanyolországban és a balti tagállamokban csökkenni fog a népességszám a következő évtizedekben. E régiók mindegyikében, továbbá a másik ír régióban Border, Midland and Westernaz egyesült királyságbeli Észak-Írországban és az Egyesült Királyság három, nagyrészt városi régiójában West Midlands, Greater Manchester és West Yorkshire ezer lakosra vetítve legalább 14,0 születés volt a nyers születési arányszám ben a legsötétebb árnyalat mutatja az 5.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyesült királysági adatok a Déli oldalán a regionális fogyás régiók nagyrészt Németországban összpontosultak 19 régióde megtalálhatóak voltak Olaszországban és Portugáliában négy-négy régióSpanyolországban három régióGörögországban két régióvalamint Ausztriában a keleti Burgenland régió. A Németország nyugati részén fekvő Saarland régióban regisztrálták a legalacsonyabb nyers születési arányszámot ezer lakosra vetítve 6,8 születés.

A termékenységi arányszámok csökkentek a gazdasági és pénzügyi válság után Az EU teljes termékenységi arányszáma ben történelmi mélypontra jutott, egy nőre vetítve mindössze 1,45 élveszületést regisztráltak. Ezt követően némileg javult ez az érték, ban elérte az 1,61 élveszületést, a gazdasági és pénzügyi válság kitörése után azonban ismét visszaesett, ben 1,58 volt.

Napjainkban a világ fejlett részein az egy nőre jutó 2,1 élveszületés déli oldalán a regionális fogyás a teljes termékenységi arányszám, amely megfelel a természetes déli oldalán a regionális fogyás rátának, vagyis annak a szintnek, amelyen a népesség mérete ki- és déli oldalán a regionális fogyás déli oldalán a regionális fogyás hosszú távon stabil maradna.

A termékenységi arányszámok gyakran magasabbak voltak azokban a tagállamokban, ahol a család mint egység viszonylag gyenge volt a házasok aránya alacsony, a házasságon kívül született gyermekek száma pedig magas volta párok viszonylag gyakran bizonyultak instabilnak magas volt a válási aránya nők pedig nagy számban képviseltették magukat a munkaerőpiacon. A termékenységi arányszám 13 tagállamban az egy nőre jutó 1,50 élveszületést sem érte el. A legalacsonyabb értéket a gazdasági és pénzügyi válsággal egyik legjobban sújtott országban, Portugáliában regisztrálták, ahol az élveszületések száma egy nőre vetítve 1,28 volt.

A regionális termékenységben megfigyelhető különbségek különféle tényezőkre vezethetők vissza, többek között a népesség társadalmi-gazdasági szerkezetére például iskolai végzettség, foglalkozási státus, jövedelem vagy életkora lakóhelyre például az infrastruktúra és a gyermekgondozási létesítmények megléte vagy a lakáspiacvagy kulturális tényezőkre például vallási meggyőződés és szokások, házasságon kívüli szüléssel vagy a fogamzásgátlással kapcsolatos álláspont.

Az as évektől a regionális fejlettségi különbségek kis mértékben emelkedni kezdtek, majd az ezredforduló óta, ha csekély mértékben is, de ismét csökkennek. Ez azonban szerény ingadozás, s mögötte a korábbi tendenciák lelassult formája és egyes régiók különböző, enyhén hullámzó fejlődési pályái állnak.

A termékenységi arányszámok megoszlását a 4. Ez alapján ben az eloszlás meglehetősen homogén volt, egy adott tagállamon belül a legtöbb régió termékenységi arányszáma a nemzeti átlag közelében volt, attól csak ritkán tért el jelentős mértékben.

Ivóvízhiány

E tendencia alól csak Ciudad Autónoma de Melilla spanyol külső régió, valamint Guyane, Réunion és Guadeloupe francia tengerentúli régió képezett kivételt.

A termékenység arány mindössze ezekben a NUTS 2 szintű régiókban haladta meg a természetes reprodukciós rátát ben. Az Egyesült Királyságról rendelkezésre álló legfrissebb adatok esek, ekkor a termékenységi arányszámok öt régióban érték el vagy haladták meg a természetes reprodukciós rátát, ezek név szerint Outer London, Dorset and Somerset, West Midlands, Lincolnshire és Kent voltak. Jelentős különbség van a Kelet-Törökországban regisztrált, viszonylag magas termékenységi arányszámok és a nyugat-török régiók arányszámai között, amelyek az egy nőre jutó 1,6—1,9 élveszületésnek feleltek meg.

Az Európai Unió legalacsonyabb termékenységi arányszámát Principado de Asturias északnyugat-spanyol régióban regisztrálták A termékenységi arányszámok általában Kelet- és Dél-Európában voltak a legalacsonyabbak. Az Európai Unióban négy olyan NUTS 2 szintű régió volt, ahol a termékenységi arányszám ben nem érte el az 1,et.

Közülük déli oldalán a regionális fogyás Spanyolországban fekszik: kettő az ország északnyugati részén található — Principado de Asturias az egy nőre jutó élveszületések átlaga 1,06 volt, amely az EU-ban a legalacsonyabb és Galicia 1,09 — a harmadik pedig Canarias szigeti régió 1,07 volt.

Az utolsó ilyen régió a portugál Região Autónoma da Madeira volt, ahol 1,as termékenységi arányt regisztráltak. déli oldalán a regionális fogyás

Archive:Regionális szintű népességi statisztika

Az EU nyers halálozási arányszáma ezer lakosra vetítve 9,9 halálozás volt ben. A tagállamok körében a legmagasabb értékeket Bulgáriában 15,0Lettországban 14,3 és Litvániában 13,7a legalacsonyabbat pedig Luxemburgban, Cipruson és Írországban mérték mindegyik országban 8,0 alatt volt az ezer lakosra vetített halálozási szám. A halálozások száma általában véve a népesség szerkezetét az déli oldalán a regionális fogyás nagyobb valószínűséggel hunynak elvalamint egy meghatározott betegség elkapásának a valószínűségét tükrözi.

déli oldalán a regionális fogyás fiatalember fogyás

A halálokokról további információkkal szolgál a regionális egészségügyi statisztikákról szóló szócikk. A hat bolgár régióból ötben Yugozapaden kivételévelaz ezen az elemzési szinten egyetlen régiót alkotó Lettországban és két magyar régióban Észak-Magyarország és Dél-Alföld regisztrálták a legmagasabb halálozási arányszámokat az EU-ban ben a legsötétebb árnyalat jelöli a térképen.

A nyers halálozási arányszám ezer lakosra vetítve 19,9 halálozással Severozapaden bolgár régióban volt a legmagasabb, amely az Unió egy főre jutó GDP alapján második legszegényebb régiója.

A két legalacsonyabb nyers halálozási arányszámot Guyane ezer lakosra vetítve 3,2 halálozás és Réunion 5,0 francia tengerentúli régiókban jegyezték fel, míg a másik két francia tengerentúli régió Martinique és Guadeloupe és négy spanyol külső régió Illes Balears, Canarias, Ciudad Autónoma de Ceuta és Ciudad Déli oldalán a regionális fogyás de Melilla szintén azon 27 NUTS 2 szintű régió közé tartozott, ahol a nyers halálozási arány ezer lakosra vetítve 8,0 halálozás alatt volt.

Luxemburg és Ciprus szintén ide tartozott e két tagállam ezen az elemzési szinten egyetlen régiót alkot. Számos, viszonylag alacsony életszínvonalú régióban magas volt a csecsemőhalandóság A csecsemőhalandósági arányszám az első életévüket be nem töltött gyermekek halálozásának száma az élveszületések számához viszonyítva az elmúlt évtizedek során csökkenést mutatott az Európai Unióban, ami többek között az egészségügyi ellátás és az ahhoz való hozzáférés javulásának, a betegségekkel szembeni immunizálás fokozódásának, a gyermekek helytelen táplálkozása mérséklődésének, valamint az életszínvonal általános emelkedésének jobb higiéniai körülmények, tiszta vízhez való hozzáférés, az otthon folyamatos fűthetősége köszönhető.